Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

Welcome Event: September 5, 2016

at 11:00h in the Auditorium of the Faculty

 

 

Course zero for new students: from 6 to 15 September 2016

Classes start: 2nd course, 3rd course, 4th course and zero course: September 5, 1st course: September 19

 (TIMETABLES)

 

O grupo XM1 encárgase, por primeira vez, da recollida e análise das mostras sedimentarias

 

Os datos obtidos, xunto cos da columna de auga, permitirán estudar os fluxos do ciclo de carbono

 

Jorge Pascual de Pedro, licenciado en 2009-10

 

 

Conferences

V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL MAR EN ALICANTE

Del 20 al 22 de julio de 2016

Read more ...

Contaminantes en el medio marino. ¿Cómo evaluamos sus concentraciones?

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

Lucía Viñas Diéguez
Investigadora titular IEO

 

Fecha: Juves, 28 de abril de  2016  a las 13 horas

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Mar

 

Actividade financiada polo Vicerreitorado de Extensión Universitaria

 

Read more ...