Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

Profesorado

Mohamed Falcón
Kais Jacob
986 818 757
-
Sector C, Planta 2, Puerta 61B
-
Profesor - Investigador Postdoctoral B Xunta de Galicia
Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio
Ciencias Do Mar - Xeoloxía Mariña Aplicada Ciencias Do Mar - Oceanografía Xeolóxica - I Ciencias Do Mar - Oceanografía Xeolóxica -ii Ciencias Do Mar - Análise De Concas Ciencias Do Mar - Xeoloxía -ii Químicas - Laboratorio Integrado - Ii
Martes, miércoles y viernes de 11:30 a 13:30. Se recomienda concertar cita por email o teléfono
Xeoloxía Mariña Magnetismo Ambiental Xeofísica Mariña Xeoquímica Mariña Paleoceanografía Xeoquímica Radioisotópica
images/profesorado/kais.jpg