Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

Profesorado

Pedrol Bonjoch
Nuria
986 812 616
-
Sector A, Planta 1, Laoratorio 16
-
Profesora Contratada Doctora
Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo
Fisioloxía de Organismos Mariños
-
-
images/profesorado/nuria-pedrol.JPG