Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

Profesorado

Souza Troncoso
Jesús
986 812 621
-
Sector C, Planta 2, Despacho 38/ Lab. 58
-
Catedrático de Universidad
Ecoloxía e Bioloxía Animal
Biología II
Todos los días de 15:00h a 20:00h
Zoología Marina
images/profesorado/jesus-troncoso.jpg