Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

Profesorado

Mouriño Carballido
Beatriz
986 818 788
-
Edificio Torre CACTI, Planta1ª, Laboratorio 100
http://bmourino.webs.uvigo.es
Profesora Contratada Doctora
Ecoloxía e Bioloxía Animal
Master en Oceanografía
-
Interacción de procesos físicos y biológicos en el océano
images/profesorado/Bea-Mourino.jpg